Kruszewicz Andrzej

Ornitolog, podróżnik, założyciel i wieloletni szef Azylu dla Ptaków w warszawskim ZOO, od stycznia 2009 roku dyrektor warszawskiego ZOO. Z wykształcenia lekarz weterynarii, z zamiłowania ornitolog. W 1991 roku, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, otrzymał stopień doktora nauk weterynaryjnych. Wielokrotnie nagradzany za zasługi w ochronie przyrody i rozwój wiedzy weterynaryjnej (Srebrny Krzyż Zasługi, Polska Niezapominajka, odznaczenie weterynaryjne Meritus, medal im. Wiktora Godlewskiego, odznaczenie Zasłużony dla Społeczności Akademickiej Wydz. Med. Wet. SGGW, Medal Honorowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej BENE DE VETERINARIA MERITUS, dwukrotnie nominowany do tytułu „Mistrz Mowy Polskiej”. Pracę zawodową zaczynał w Instytucie Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym. Był twórcą i redaktorem naczelnym miesięcznika „Woliera”. Autor wielu książek i audycji radiowych oraz telewizyjnych.