Harasimowicz Beata

Wie wszystko o telewizji, ortografii, polskich filmach i medycynie bardzo niekonwencjonalnej.

Reżyserka wszystkich dobrych programów kabaretowych XXI w.