Jąderek Izabela

Psycholog, psychoterapeutka, seksuolog kliniczna Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, psychoseksuolog (ECPS) Europejskiej Federacji Seksuologicznej i Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Nauczycielka uważności (mindfulness) w ramach programu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) autorstwa Jona Kabata-Zinna oraz współczucia (compassion) według założeń programu MBCL (Mindfulness Based Compassionate Living) Erika van den Brinka i Fritsa Kostera. Doradca okołotestowy w zakresie HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AIDS – Agendy Ministerstwa Zdrowia, edukatorka seksualna Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego.

Pracuje w Warszawie w prywatnym gabinecie oraz w Centrum Terapii Lew-Starowicz, a także na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie oraz jako wykładowca w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Współpracowniczka organizacji pozarządowych (Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego, Fundacji Trans-Fuzja, Stowarzyszenia Akceptacja, Fundacji Edukacji Społecznej) zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o znaczeniu seksualności, wszechstronną pomocą osobom narażonym na wykluczenia społeczne, a także profilaktyką i wsparciem w zakresie HIV/AIDS.

Edukuje profesjonalistów: przyszłych i obecnych psychologów, seksuologów, lekarzy, psychoterapeutów i kadrę nauczycielską. Szkoli funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej, a także pracowników polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Przygotowuje programy edukacji seksualnej, prowadzi zajęcia z tego obszaru z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Prowadzi również warsztaty z indywidualnego rozwoju seksualności.

Jest autorką i współautorką recenzowanych publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Napisała książkę Seksolatki – jak rozmawiać z młodzieżą o seksie.