Napisz do nas

WYDAWCY

Maria Deskur
Books & Collectibles Director

Dariusz Zduniuk
Sales Director

Katarzyna Sendecka
Publishing Director

DZIAŁ HANDLOWY

Zapraszamy do kontaktu, osoby zainteresowane podjęciem współpracy w zakresie:

zakupu hurtowej ilości naszych publikacji

produkcji custom publishing

Marzena Kielak
Project Manager

Katarzyna Szemborska
Key Account Manager

DZIAŁ ROZLICZEŃ

Zapraszamy do kontaktu w kwestiach handlowych i reklamacyjnych

Iwona Kowalska
Settlement Specialist of Books

Marzena Betlej
Settlement Specialist of Books

PROMOCJA

Zapraszamy do kontaktu przedstawicieli mediów oraz blogerów

Paulina Kabalak
Promotion Specialist

Paula Sztark
Promotion Specialist

Dorota Rożek
Books Promotion Coordinator

Anna Mujta
Promotion Specialist
Children’s Books – Słowne Młode

PROPOZYCJE WYDAWNICZE

Zasady przesyłania propozycji wydawniczych:

1. Teksty przyjmujemy tylko w wersji elektronicznej (PDF lub Word).

2. Cały utwór wraz z notką o autorze i krótkim streszczeniem prosimy przesyłać na adres e-mail: propozycje.wydawnicze@slowne.pl

3. Odpowiadamy wyłącznie autorom, których teksty wzbudziły naszą ciekawość i pasują do profilu wydawniczego Wydawnictwa Słownego.

4. Nie zajmujemy się recenzjami nadesłanych tekstów, nie udzielamy porad.

REDAKTORZY

Agnieszka Radzikowska
Editorial Projects Manager

Maria Mazurowska
Editorial Projects Manager

Anna Wolna-Nocoń
Editorial Projects Manager

Małgorzata Zemsta
Editorial Projects Manager

Małgorzata Hlal
Product Manager

Katarzyna Konopka
Book projects manager

Magdalena Cicha-Kłak
Product Manager

Elżbieta Madejczyk
Editorial Assistant

KONTAKT

Burda Media Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000574730, REGON 93105171000000, NIP PL8971411483.
Kapitał zakładowy Spółki 44.691.450,00 PLN

ADMINISTRACJA DANYCH

Administrator danych: Burda Media Polska Sp. z o. o., Marynarska 15, Warszawa.
Cel przetwarzania danych: Udzielenie odpowiedzi lub kontakt w związku z przesłanym drogą elektroniczną zapytaniem.
Podstawy prawne przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest utrzymywanie kontaktu z zainteresowanymi osobami.
Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane tak długo, jak to będzie niezbędne do zrealizowania celu czyli udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie, a następnie w celach archiwizacyjnych w zależności od tego, czego dotyczyło zapytanie.
Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
Wymóg podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w celu udzielenia odpowiedzi.
Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; prawo dostępu do danych.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@burdamedia.pl